Les 3: De Sa en Dha – letters die maar aan 1 kant vast kunnen – woordjes lezen