Van Alif tot Arabisch

0

Het opschrijven van de Qor’aan

Miljoenen – ja, miljoenen – moslims wereldwijd kennen de gehele qor’aan uit hun hoofd. Van kaft tot kaft, van fatiha tot naas, van het begin tot het eind. Dezelfde hoofdstukken, dezelfde verzen, dezelfde woorden…uit miljoenen verschillenden monden.

Maar reciteren we de Qor’aan allemaal op dezelfde manier?

Hoe is de Qor’aan in 1 boek opgeschreven?

Heb je wel eens gehoord van verschillende riwayat? Hafs, warsh, of iets anders?

In dit artikel wil ik je meer vertellen over de Qor’aan.

In het volgende artikel, zal ik een uitleg geven over de riwayat.

Samenvatting:

1. De Qor’aan is neergedaald in een periode van 23 jaar.

2. Iedere keer als een paar verzen werden neergedaald, riep de Profeet Salla Allahu alaihi wa sallam een paar schrijvers erbij om de verzen op te schrijven.

3. Tijdens het leven van de Profeet, Salla Allahu alaihi wa sallam, memoriseerden honderden metgezellen, mannen en vrouwen, de gehele Qor’aan uit hun hoofd.

4. 1 jaar na de dood van de Profeet, Salla Allahu alaihi wa sallam, verzamelde de khalief Abu Bakr de gehele Qor’aan in 1 boek: de moeshaf.

5. Alle metgezellen waren het eens over deze verzameling.

Het eerste begin

 

De eerste verzen die zijn neergedaald, zijn de Woorden van Allah:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

‘Lees, in de Naam van jouw Heer, Die geschapen heeft…”

 

De tweede keer werd de Profeet, salla Allahu alaihi wa sallam,  bevolen om uit te nodigen naar de islaam:

أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ  (2)

“O jij ommantelde! Sta op en waarschuw.”

 De Qoraan is het belangrijkste dat de Profeet, salla Allahu alaihi wa sallam, is opgedragen om te verkondigen.

De Profeet, salla Allahu alaihi wa sallam, heeft zijn metgezellen deze Qoraan onderwezen, zoals de engel Jibriel alaihiss-salaam deze aan hem heeft onderwezen.

 De geleerden onder de Sahabah

 

Toen de Profeet, salla Allahu alaihi wa sallam, stierf, kende een groot aantal metgezellen de Qoraan volledig uit hun hoofd.

Onder de meest bekende figuren, die lang na de dood van de Profeet, salla Allahu alaihi wa sallam,  de Qor’aan nog onderwezen, zijn:

Uthmaan ibn Affaan (overleden 35 AH),
Ali ibn abi Taalib (40 AH),
Ubayy ibn ka’b (32 AH),
Abu Moesa al Ash’arie (50 AH),
Zayd ibn Thaabit (45 AH)
En nog vele anderen.

Verzameld in 1 boek

 

In het jaar 11 AH, één jaar na de dood van de profeet, sneuvelde in de riddah-oorlogen een groot aantal van de reciteurs en geleerden onder de metgezellen.

De Khalief, Abu Bakr, besloot om de Qoraan in één schrift te verzamelen. Dit liet hij over aan een groep geleerden, met aan hun hoofd Zayd (bovengenoemd).

 

Hoe ging Zayd met zijn team te werk?

Zayd wilde voor ieder vers in de Qor’aan een schriftelijk bewijs. De Profeet, salla Allahu alaihi wa sallam, liet namelijk na iedere openbaring een aantal metgezellen de nieuwe verzen opschrijven.

Zayd en zijn team verzamelden al deze stukken tekst en schreven ze nauwkeurig over in 1 boek. Dit boek heet al moshaf al-Umm.

Zayd nam deze enorme verantwoordelijkheid uiterst serieus.

Later zei Zayd, terwijl hij over deze grote taak verteld: ‘Bij Allah, als Abu Bakr mij had gevraagd een berg te verplaatsen, had ik dat minder zwaar gevonden dan wat hij me opdroeg van het verzamelen van de Qor’aan.’

 

Binnen 15 jaar na de dood van de Profeet salla Allahu alaihi wa sallam, was de islam verspreid over het gehele Arabische schiereiland, naar Perzië (huidig Irak) en de Levant (Syrië, Palestina, Lebanon).

Arabieren en niet-Arabieren omarmden in drommen de islaam en leerden de Qor’aan.

Beschermen tegen verandering

 

In het Kalifaat van Uthmaan, ongeveer 15 jaar na de dood van de Profeet, salla Allahu alaihi wa sallam, reisde Houdayfa ibn al-Yamaan als gouverneur naar Kufah in Irak.

Hij hoorde de mensen redetwisten over de Qoraan. De ene persoon sprak de andere tegen, en Houdayfa schrok. Kufa lag ver van de hoofdstad, er waren maar weinig geleerden daar en de mensen hadden niets tastbaars om naar terug te keren bij meningsverschil.

 

Houdayfa keerde terug naar de khalief Uthmaan met een dringend verzoek: ‘red de gemeenschap voordat het te laat is.’ Uthmaan heeft toen nog een keer de Qor’aan geleerden verzameld. Deze hebben, met Zayd en Houdayfa aan het hoofd, 7 kopieën geschreven, nagekeken, en bevestigd.

 

Naar iedere grote stad in het Islamitische land (Mekka, Medina, Kufa, Basra, Bahrein, Syrie) werd één kopie gestuurd met het bevel om alle schriften die anders waren dan dit kopie te verbranden.

Dit gebeurde met overeenstemming en goedkeuring van twaalf duizend geleerden en reciteurs van onder de metgezellen en hun studenten.

De reciteurs verspreidden zich over de wereld, en tot op heden reciteren wij de Qoraan op precies dezelfde methode als deze is geopenbaard.

Wat is een ijazah?

 

Het is niet voldoende om uit de moeshaf de Qoraan te leren. Een reciteur mag pas zelf de Qoraan onderwijzen, als hij deze een groot aantal keren heeft voorgedragen aan meerdere leraren.

Omdat deze leraren het ook hebben voorgedragen aan hun leraren, bestaat er dus een ‘keten’. Een ‘sanad’ of ‘isnaad’. Zo is iedere reciteur dus direct verbonden via – ondertussen – een lange rij leraren, met de Profeet, Salla Allahu alaihi wa Sallam.

Of zelfs direct met Allah: want uiteindelijk zijn het de Woorden van Allah die wij voordragen.

Bijzonder he?

 

In een volgend artikel zal ik uitleggen hoe het zit met verschillende riwayaat.

Bronnen:

Ik heb dit stuk zelf samengevat van verschillende boeken. Alle feiten kan je terugvinden in de volgende boeken:

At-Tibyaan fi uluum al-Qor’aan, Van de grootgeleerde As-Suyuti.

Al-Bidaayah wan-Nihaayah, van de grootgeleerde Ibn Kathir.

Tafsir al-Qur’aan van grootgeleerde Ibn Kathir.

Wil je graag een bron voor een specifiek onderdeel van de tekst, laat het me gerust weten via een mailtje of in een reactie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Speciale Eid korting!

Gebruik de code EID2024 om 5% korting te ontvangen op al onze spelletjes, boeken, pakketten en cursussen.